ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Εκτελωνισμοί

Οι εκτελωνιστές μας ενημερώνονται για όλους τους τελευταίους κανόνες και κανονισμούς για τα τελωνεία και επικοινωνούν με τους τελωνειακούς υπαλλήλους σε συνεχή βάση, οπότε δεν χρειάζεται να το κάνετε εσείς. Οι εκτελωνιστές μας θα σιγουρευτούν ότι τα χαρτιά σας είναι εντάξει με όλες τις διαδικασίες εκτελωνισμού, την συνεχή ενημέρωση, και τη συμμόρφωση με κάθε ειδική τελωνειακή εργασία όπως η FDA και η FWS.

Ασφάλιση φορτίου

Μην αφήνετε το φορτίο σας απροστάτευτο. Η ασφάλιση φορτίου έρχεται σε διαφορετικούς τύπους με διαφορετικούς αποκλεισμούς και χρειάζεστε την κατάλληλη ασφάλιση για τις αποστολές σας. Η Euro Container Services και το φιλικό και εξειδικευμένο προσωπικό της θα φτιάξει το κατάλληλο πακέτο ασφάλισης για το δικό σας φορτίο ώστε να μπορείτε να είστε σίγουροι ότι οι εισαγωγές και οι εξαγωγές σας καλύπτονται σε περίπτωση απώλειας ή ζημιάς.

Αποθηκευτικές Εγκαταστάσεις

Μια προστατευμένη και πλήρως ασφαλής αποθήκη 800 τ.μ. πολύ κοντά στο λιμάνι του Πειραιά είναι διαθέσιμη για την αποθήκευση οποιουδήποτε εμπορεύματος για όσο χρονικό διάστημα επιθυμείτε. Τα τέλη αποθήκευσης υπολογίζονται ανάλογα με τη φύση και τον όγκο του φορτίου. Μπορούμε να αποθηκεύσουμε τα φορτία σας μέχρι να τα χρειαστείτε.

Μεταφορές Επικίνδυνων Εμπορευμάτων

Παραλαβές και παραδώσεις εμπορευμάτων

Μεταφορές Εσωτερικού

Μεταφορές οικοσκευών