ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Η Euro Container Services παρέχει ολοκληρωμένη υπηρεσία συλλογής και παράδοσης όχι μόνο στην Ελλάδα και την Ευρώπη, αλλά σε όλο τον κόσμο. Κατά τα τελευταία 22 χρόνια έχουμε αναπτύξει ένα παγκόσμιο δίκτυο αντιπροσώπων που έχουν γνώση της περιοχής τους και πλήρη κατανόηση των τελωνείων και των διαδικασιών μεταφοράς της χώρας τους. Είτε θέλετε να μεταφέρετε πλήρη ή μερικά φορτία ή χρειάζεστε εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως η μεταφορά κατεψυγμένων, φθαρτών και επικίνδυνων φορτίων, έχουμε την εμπειρία και την τεχνογνωσία και μπορείτε να βασιστείτε σε εμάς.