ΟΡΑΜΑ

Η Euro Container Services LTD μέσω ενός σταδιακού και συστηματικού μετασχηματισμού, με στρατηγικό σχεδιασμό, απεικονίζει μια ηγετική θέση στις ναυτιλιακές εταιρείες στην Ελλάδα μέχρι τα τέλη του 2004 και παραμένει εκεί. Τα γεγονότα καθιστούν αυτό το όραμα πιο φωτεινό και πιο επαρκές.

Έχουμε επικεντρώσει τα επιχειρηματικά μας ενδιαφέροντα στην ευρύτερη έννοια των μεταφορών, προσπαθώντας να προωθήσουμε αυτή τη δραστηριότητα μέσω της συνολικής μας στάσης και παρουσίας, σε υψηλότερα επίπεδα ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης.

Σχεδιάζουμε με μεγάλη προσοχή τα βήματα που ακολουθεί η εταιρεία μας, ώστε η οικονομική μας στάση να παραμένει σταθερή και υγιείς, βελτιώνοντας συνεχώς την εξυπηρέτηση που προσφέρουμε στους πελάτες μας, έχοντας ως φυσικό επακόλουθο την διαρκή βελτίωση του προσωπικού μας το οποίο μπορει να ανταπεξέλθει και να επιλύσει κάθε πρόβλημα/ αντιξοότητα αφήνοντας σε κάθε πελάτη μας το αίσθημα μιας σοβαρής και αποτελεσματικής επιχείρησης.